Skambinkite +370 689 57 687

Rašykite       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Finansinis auditas

Finansinis auditas, tai viena iš pagrindinių įmonės veiklų.

Daugiau...

Apskaita on-line

Buhalterija nuotoliniu būdu (On-line)

Daugiau...

Finansinis auditas

Finansinių ataskaitų auditas - nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikrinimas ir išvados pateikimas, kurioje nurodoma, ar finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Audito tikslai - nustatyti, ar:

  • finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą;
  • metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) arba įmonės veiklos ataskaitoje (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jie rengiami) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis.

Atlikę auditą mes pateikiame nepriklausomo auditoriaus išvadą, kuri suteikia finansinėms ataskaitoms didesnį svorį, o jų skaitytojui didesnį pasitikėjimą jose pateikta informacija.

Audito metu taip pat patikrinamos įmonės vidaus kontrolės procedūros ir identifikuojamos silpnos vietos, į kurias atkreipiamas vadovybės dėmesys, teikiamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais.Tai pat padedame įmonėms parengti finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus ar reikalavimus